Aktuality

júl 2020

Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii 2020

Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii

V stredu 22.7. a v nedeľu 26.7. sa konala odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii z príležitosti sviatku sv. Márie Magdalény, ktorej je zasvätená kaplnka pod kalvárskym kostolom. Hlavným celebrantom sv. omše v stredu bol náš p. kaplán vdp. Peter Jano. V homílii sa zameral na biblickú postavu Márie Magdalény z pohľadu teológov a exegétov. So všeobecným prehľadom nám...

Nechajte maličkých prísť ku mne...

Nechajte maličkých prísť ku mne…

Takto, presne pred 9 rokmi to všetko začalo. Prvý krát vstúpili do Božieho chrámu ešte v náručí svojich rodičov a tí za nich vyznali vieru a dali ich pokrstiť. Ubehlo pár rokov, nastúpili do školy a na hodinách náboženstva pod vedením svojich katechétov začali prípravu na svoje prvé sväté prijímanie. Áno, reč...

Duchovná obnova

Duchovná obnova

Leto je čas dovoleniek, kedy si zvykneme zobrať pár dni voľna, aby sme načerpali dostatok síl do ďalších pracovných dní. Medzi ľuďmi panuje všeobecná mienka, že duchovná obnova je pre zasvätené osoby. No nie je to pravda. Je určená pre každého kresťana. Tak ako Ježiš volal svojich učeníkov, aby ho...

NOVÉNA pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel

Kazateľ - o. Dominik Chmielewski SDB, Celebrant - o. Blažej Revický Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel 1. deň https://www.youtube.com/watch?v=1isap12sx4s Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel 2. deň https://www.youtube.com/watch?v=hhMoSnMGDEk Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel 3. deň https://www.youtube.com/watch?v=X-w5qwhNzHk Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory...

Marta Uchalová

Mária a nové Turíce

Drahí veriaci! V druhý júlový deň sa v našej farnosti symbolicky snúbili dve významné udalosti. Na sviatok Navštívenia Panny Márie bola slávená večerná svätá omša ku cti k Duchu Svätému, ktorej predchádzala spoločná modlitba večeradla pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, za účasti aj našich najmenších ratolestí. V úvode svätej omše sme...

Primičná sv. omša - Boris Byčánek (21.6.2020)

Ohliadnutie sa za primíciami

Krásnym robí kresťanstvo skutočnosť, že sme volaní do spoločenstva, spoločenstva s Bohom ale aj s ľuďmi. Pred dvomi týždňami sme v našej farnosti ďakovali Pánu Bohu za dar kňazského povolania, ku ktorému ma Boh povolal. A hoci uplynuli dva týždne, ešte vždy som nestrávil všetky dojmy a pocity, ktoré ma odvtedy sprevádzajú. Najsilnejšou emóciou, ktorú...

Letny tábor 2020

Detský letný tábor Bardejov 2020

Od pondelka 6. júla začíname Detský letný tábor. Odchod autobusu je o 7.45 od parkoviska pri evanjelickom kostole a predpokladaný príchod je v piatok okolo 14.00. Deti nech si zo sebou donesú pollitrovú fľašu s vodou, plavky, opaľovací krém, osušku, papuče, teplé i letné oblečenie a presvietený preukaz poistenca. Tiež...