Bazilika sv. Egídia LIVE

Bazilika sv. Egídia LIVEYouTube

Drahí bratia a sestry, milí priatelia,
srdečne Vás vítame na našom youtubovom kanáli, na ktorom budeme streamovať bohoslužby a pobožnosti z našej baziliky. Dúfame a veríme, že takáto virtuálna blízkosť pomôže a upevní našu radosť z prežívania a budovania farského spoločenstva Cirkvi.

(Týmto chceme poďakovať aj firme Proxis, ktorá nám pomohla zabezpečiť toto vysielanie.)

Živé vysielanie:

Minulé priame prenosy: