Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých

(zaopatrenie)

Sviatosť pomazania chorých

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

Jak 5, 14 - 15

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.

KKC 1499

Sviatosťou pomazania chorých Ježiš svojou prítomnosťou vstupuje do našich rán a trápení a spája ich so svojimi ranami. Sviatosť pomazania chorých je výnimočnou sviatosťou Božej milosti pre tých, ktorí trpia a na ktorých doľahla tiaha porušiteľnosti ľudského tela. Boh sa neskrýva pred našimi bolesťami ale vstupuje do nich svojou nehou a milosťou. Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje požehnaným olejom na telo trpiaceho.

Pre udeľovanie sviatosti pomazania chorých je ustanovená špeciálna služba s pohotovostným telefónom, ktorý má na starosti nemocničný kaplán.