Katolícky pohreb (svätenina)

Katolícky pohreb

(svätenina)

Katolícky pohreb

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Jn 11, 23 – 26

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život.

KKC 1684

Naša viera, na základe Ježišovho zmŕtvychvstania, nám ukazuje, že veľkosť nášho života presahuje hranice tohto sveta. Telo je síce smrteľné a podlieha chorobám, smrti a rozkladu, ale duša je nesmrteľná a Bohom stvorená pre večný život. Preto aj smrť, ak je život prežitý vo viere, je prežiarená nádejou, že večná Božia láska ožíva raz naše smrteľné telá. Preto sa modlíme za zosnulých a s úctou pochovávame mŕtve telá, v ktorých sídlila nesmrteľná duša, lebo celé pohrebné obrady sú prežiarené očakávaním vzkriesenia mŕtvych.

V prípade nahlásenia pohrebu, príďte osobne do kancelárie farského úradu, kde si so sebou doneste úmrtný list. Pochovávame takmer každý deň podľa dohody s pohrebnou službou a s pozostalými.