Patrón našej farnosti

sv. Egídius

(opát, pustovník)

Sviatok: 1. september

* okolo 640 Atény, Grécko
† 1. september 720 (?) St-Gilles, Camargue, Francúzsko

Význam mena: nosič štítu (gr.)

Atribúty: šíp, laň

Patrón dojčiacich matiek, pastierov, poľovníkov, stroskotancov, lukostrelcov, žobrákov, malomocných; proti požiaru a suchu, búrkach a nešťastiach, v núdzi a samote, pri spovedi, pri epilepsii a duševných chorobách, pri neplodnosti.

Sv. Egídius (Egid) sa narodil okolo roku 640 v Aténach v Grécku. Ako pustovník žil na území Francúzska, hlboko v lese. Podľa legendy ho navštevovala laň, ktorá ho živila svojím mliekom. Viackrát ju chceli uloviť poľovníci, no nepodarilo sa. Nakoniec sa vybral na lov sám kráľ. Laň ušla k pustovníkovi. Keď kráľ vystrelil šíp, zranil Egídia. Kráľ sa mu ospravedlňoval a ponúkol mu pomoc a peniaze. Egídius mu povedal, aby dal radšej tu v samote postaviť kláštor. Kráľ tak aj spravil, okolo roku 680 vznikol na tom mieste kláštor Saint Gilles, ktorý sa čoskoro zaplnil mníchmi. Egídius bol v ňom prvým opátom. Zomrel 1. septembra 720. Jeho hrob sa nachádza v kláštornom kostole. Je cieľom mnohých pútnikov. Patril k štrnástim pomocníkom v núdzi.

(Zdroj: www.zivotopisysvatych.sk)

Život sv. Egídia

znázornený na predných otočných krídlach hlavného oltára

Mladosť sv. Egídia

1 - Egídius získava výchovu v kresťanskom duchu

1 – Egídius získava výchovu v kresťanskom duchu

2 - Dieťa Egídius obdarúva malého žobráka svojimi šatami

2 – Dieťa Egídius obdarúva malého žobráka svojimi šatami

3 - Egídius rozdáva majetok medzi chudobných

3 – Egídius rozdáva majetok medzi chudobných

4 - Egídius nastupuje na cestu loďou do Ríma

4 – Egídius nastupuje na cestu loďou do Ríma

5 - Modlitbou utišuje búrku na mori

5 – Modlitbou utišuje búrku na mori

6 - V Arles u biskupa Cézaria, u ktorého žil 2 roky

6 – V Arles u biskupa Cézaria, u ktorého žil 2 roky

Rehoľný život sv. Egídia

7 - Ako pustovník pred jaskyňou s prameňom. Boh mu posiela laň, ktorá mu dávala mlieko

7 – Ako pustovník pred jaskyňou s prameňom. Boh mu posiela laň, ktorá mu dávala mlieko

8 - Vizigótsky kráľ Wamba na poľovačke objavuje pustovníka Egídia a jeho laň

8 – Vizigótsky kráľ Wamba na poľovačke objavuje pustovníka Egídia a jeho laň

9 - U cisára Karola, ktorý pozval pustovníka Egídia, aby sa za neho modlil

9 – U cisára Karola, ktorý pozval pustovníka Egídia, aby sa za neho modlil

10 - Posvätenie základného kameňa kláštora

10 – Posvätenie základného kameňa kláštora

11 - Egídius v kláštore, postavenom z darov kráľa Wambu, kde viedol mníchov podľa pravidiel sv. Benedikta

11 – Egídius v kláštore, postavenom z darov kráľa Wambu, kde viedol mníchov podľa pravidiel sv. Benedikta

12 - Opát Egídius na smrteľnej posteli

12 – Opát Egídius na smrteľnej posteli