Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kľušovskej Zábave