Sviatosť zmierenia (sv. spoveď)

Sviatosť zmierenia

(sv. spoveď)

Sviatosť zmierenia

Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Jn 20, 20b - 23

Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.

KKC 1422

Vo sviatosti zmierenia nám Ježiš mocou, ktorú zveril svojim kňazom, odpúšťa hriechy, ktoré sme spáchali po krste. Ježiš sa vo sviatosti zmierenia skláňa k naším slabostiam a hriechom nie ako sudca, ktorý odsudzuje, ale ako lekár, ktorý chce svojou milosťou uzdraviť naše hriechy a rany po hriechu. Preto vo svätej spovedi vyznávame svoje hriechy, aby sme ich nechali pri Ježišovom kríži v znamení ktorého sa nám hriechy odpúšťajú.

Príprava na život so sviatosťou zmierenia sa v našej farnosti uskutočňuje každý rok. Nahlásiť sa môžete na konci druhého ročníka v kancelárii farského úradu základnej školy, a príprava prebieha farskou a školskou katechézou. Sviatosť zmierenia sa v našej farnosti vysluhuje vždy pred prvým piatkom a zároveň je k dispozícii spovedná služba pred obedňajšími svätými omšami.