Exteriér

POPIS EXTERIÉRU

Chrám sv. Egídia stojí na severnej strane Radničného námestia, nad bývalými hradbami severného fortifikačného systému mesta. Pôvodne bol, vrátane zvonice, ohradený kamenným múrom, za ktorým bol cintorín. Cintorín zrušili a múr odstránili roku 1837. Zvonica bola zbúraná roku 1900.

Najkrajší pohľad na chrám je z južnej strany, z námestia. Najimpozantnejšou časťou pri tomto pohľade je šesťposchodová veža. Jednotlivé poschodia sú zvonku oddelené rímsičkami z gotických oblúčikov radených vedľa seba. Na prvom poschodí južnej steny veže sú ešte slabo viditeľné stopy po freskovom obraze, namaľovanom Jánom a Imrichom Krausovcami roku 1521. Nad hornými oknami južnej fasády sa nachádza štylizovaný reliéf so šikmo uloženým erbom mesta s vojenskou kuklou zahalenou závojom a s korunou na vrchu, symbolizujúci výhody slobodného kráľovského mesta. V 4. poschodí sa nachádza zvonica. V nej na novej stolici sú umiestnené nové zvony Urban a Ján, a tiež starý zvon Signum, nazývaný ľudovo Umieračik. Ozdobou piateho poschodia je ciferník vežových hodín na všetkých stranách veže. Šieste poschodie tvorí po obvode drevená ochodza so zástreším. Ihlanovitú strešnú konštrukciu dotvárajú štyri malé vežičky so zástavkami. Veža je ukončená guľovitou ozdobou a kovaným krížom, vysokým 4 metre. Výška veže je 72 metrov, s krížom 76 metrov.

Kaplnky chrámu, pristavané v rokoch 1482 – 1486, sú viditeľné len z južnej strany. K veži pribudovaná kaplnka sv. Ondreja je nad krížovou klenbou ukončená rovnou strechou a kamenným zábradlím s plamienkovou kružbou a s kamennými rohovými chrličmi dažďovej vody. Nad hlavným vchodom, ktorého dvojoblúk spočíva na štíhlom pilieri, je umiestnená kaplnka sv. Alžbety s ihlanovitou strechou. Medzi oknami tejto kaplnky je socha sv. Egídia v biskupskom rúchu s laňou pri nohe. Kaplnka Panny Márie s troma oknami a s polygonálnym valbovým uzáverom strechy prilieha k východnej stene kaplnky sv. Alžbety. Obvodové múry oboch kaplniek sú zosilnené piatimi opornými piliermi.Hlavná loď je vysoká 24 metrov, strecha nad ňou má výšku 10 metrov a je rovnako vysoká ako strecha svätyne, od ktorej ju oddeľuje stupňovitý požiarny múr. Svätyňu, zakončenú pravidelným oktogónom, osvetľuje štvorica trojdielnych a jedno štvordielne gotické okno. Tlak klenby zachytávajú päťkrát zosilňované oporné piliere. Nad rozhraním svätyne a hlavnej lode stojí štíhla vežička – sanktusník, dosahujúca výšku 46 metrov. Na priečelí hlavnej lode zo západnej strany sa nachádza rozeta s plamienkovou kružbou. Štít priečelia s plastickými ozdobami ukončuje na vrchole mohutná kamenná ružica. Nad dvojkrídlovou gotickou bránou v tympanóne je reliéf mestského erbu s tromi anjelmi.

Exteriér chrámu dopĺňa na južnej strane socha sv. Floriána. Hranolovitý odstupňovaný podstavec, z dvoch strán podopieraný anjelmi, opatrený v čele erbom mesta, nesie postavu sv. Floriána, patróna požiarnikov, v rytierskom oblečení, so zástavou v ľavej ruke. Pravou rukou pridržuje súdok, z ktorého sa leje voda na ohňom zachvátenú budovu. Socha bola inštalovaná na pamiatku katastrofálneho požiaru v meste 27. mája 1774. Dnešná kópia sochy bola vyhotovená v osemdesiatych rokoch 20. storočia.
Nevšedný pohľad na Chrám sv. Egídia a Humanistickú školu je zo severu.

Najnovším doplnkom sú pred svätyňou uložené staré puknuté historické zvony: Ján z roku 1486, s hmotnosťou 2,2 tony a štvortonový Urban z roku 1584, s kolískami na hlavách.