Rehole pôsobiace vo farnosti

Rehole pôsobiace vo farnosti

SPOLOČNOSŤ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY SV. VINCENTA DE PAULSPOLOČNOSŤ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY SV. VINCENTA DE PAUL

Spoločnosť, ktorú založili svätý Vincent de Paul a svätá Lujza de Marillac
v 17. storočí vo Francúzsku, je v Cirkvi známa pod názvom

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky
svätého Vincenta de Paul,

služobníc chudobných

a podľa kánonického práva je Cirkvou uznaná
ako spoločnosť apoštolského života.

Congregatio Jesu Slovenská provinciaCONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.