Author - Martin Šamudovský

marec 2022

Modlitbová sviečková procesia za mier

ÚKON ZASVÄTENIA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás: nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás...

november 2021

ZRUŠENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB V NAŠEJ FARNOSTI

Z dôvodu zavedenia núdzového stavu a zákazu vychádzania a podľa nariadenia Vlády SR zo dňa 24.11.2021 nie je možné sláviť verejné bohoslužby. Preto sv. omše za účasti veriacich nebudú. Pozývame vás sledovať online sv. omšu, každý večer o 18.00 na Youtube kanáli našej farnosti. Ďalšie usmernenia zverejníme na webe farnosti,...

august 2021

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

Pápež František dňa 14. septembra 2021 navštívi Košice. Pozývame vás na toto vzácne stretnutie s ním. Prichádza v tomto neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia, prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie. Pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. Povzbuďte aj svojich rovesníkov,...

júl 2021

PASTIERSKY LIST 18. júl 2021

Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa; taká, ktorá by nás potešila, povzbudila, spojila naprieč celou spoločnosťou? V týchto dňoch takáto správa prišla: Svätý Otec František sa chystá...

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Započúvajme sa...

PASTIERSKY LIST 14. február 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva   Drahí bratia a sestry, v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou.   Výzvou zastaviť sa,  stíšiť sa  a zamyslieť  i  veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj...

október 2020

List otcom a mužom...

List otcom a mužom …

Vážení páni a otcovia rodín! Píšem Vám tento list s túžbou podeliť sa s Vami o niektoré postrehy, ktoré určite mnohým z Vás ležia na srdci, len možno nemáme odvahu o nich verejne rozprávať.. Myšlienky, s ktorými sa chcem s Vami podeliť, sú inšpirované slovom a životom osôb, ktoré si...

Sviatosť oltárna

Päťdesiat…

Je mi (nám...) ťažko. Je štvrtok popoludní a v mojom vnútri ešte stále rezonuje skúsenosť z dnešného rána. Bolo mi veľmi ťažko, keď som počul vo dverách kláštorného kostola čísla. Dvadsať jeden, dvadsať dva....,  štyridsať deväť a stačí. Dosť. Viac nie. Limit je päťdesiat. Stal som na konci radu a ja som mal byť ten...

Miništranti v Košiciach

Miništranti v Košiciach

Pôvod slova miništrant je od lat. ministrans, čo znamená posluhovať, slúžiť, to je vlastne najdôležitejším kritériom Ježiša, pre všetkých, ktorí chcú patriť do jeho kráľovstva. Ale na to, aby človek mohol slúžiť, musí človek aj sám načerpávať. Pre našich miništrantov sme pripravili deň plný načerpávania v metropole východu v Košiciach. Skorým ranným...

Stat Crux dum volvitur orbis

Kríž stojí, kým svet sa krúti V uplynulých dňoch sme slávili významný sviatok Povýšenia sv. Kríža. Program začal v  sobotu 12.9. vo večerných hodinách sv. omšou pre mladých, ktorú celebroval o. Peter Jano, našim nedeľným hosťom bol o. Ján Dolný, OSB, benediktín, ktorý celebroval slávnostnú odpustovú sv. omšu a v pondelok...