Poďakovanie duchovnému otcovi Jozefovi

Back to Články
Poďakovanie duchovnému otcovi Jozefovi

Poďakovanie duchovnému otcovi Jozefovi

Slávnostnou svätou omšou sa v nedeľu 5.11.2023 rozlúčili veriaci bardejovskej farnosti sv. Egídia s vdp. Jozefom Čeľovským, ktorý sa počas svojho 15 ročného pôsobenia okrem bežných kňazských povinností venoval pastorácii chorých. Jeho pôsobenie v Bardejove v príhovore zhodnotil koncelebrant pri svätej omši, dekan bardejovského dekanátu Mgr. Marek Kreheľ. Pán dekan sa poďakoval za duchovnú službu pri chorých v nemocnici a v hospici, tiež aj za vytváranie dobrej a tvorivej pracovnej atmosféry na fare, kde bol svojim pracovným nasadením, pokorou a úctivosťou ako doslova povedal pán dekan príkladom aj nám mladším. Otcovi Jozefovi sa za Bardejovčanov poďakoval Pavol Tarcala. V príhovore okrem jeho kňazského pôsobenia vyzdvihol aj jeho optimizmus, pozitívny prístup aj to, že nám nebol len duchovným otcom, ale aj dobrým priateľom či kolegom turistom a vášnivým hubárom.

V závere sa otec Jozef poďakoval Všemohúcemu Bohu za to, že mu doprial prežiť krásnych 15 rokov v Bardejove. Ospravedlnil sa všetkým, ktorých sa svojím prístupom dotkol, či ublížil. Odpoveďou mu bol spontánny srdečný potlesk naplnenej baziliky, ktorým sa prítomní poďakovali otcovi Jozefovi za jeho pôsobenie v Bardejove.

P. T.

Ďakujeme otec Jozef

Back to Články