Hieronymova noc 29.-30. september 2023

Back to Články

Hieronymova noc 29.-30. september 2023

Spoločenstvo Biblické večery pri farnosti sv. Egídia v Bardejove vás pozýva stráviť noc v modlitbe a rozjímaní nad textami Knihy Žalmov.

Noc z 29. na 30. septembra 2023 v Bazilike.

29.9.2023
18.00 – sv. omša (celebruje a káže biblista Róbert Lapko)
od 19.00 – čítanie Knihy Žalmov

30.9.2023
6.30 – ukončenie sv. omšou v Bazilike

Ak sa chcete zapojiť do čítania, zapíšte sa na zoznam v sakristii Baziliky.

Celonočné čítanie sa uskutoční z príležitosti sviatku sv. Hieronyma, ktorý ako prvý v 4. stor. preložil Sv. Písmo do vtedy zrozumiteľného jazyka celej Európy, do latinčiny.

Back to Články