Uvedenie vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu nového bardejovského farára a dekana

Back to Články
Uvedenie vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu nového bardejovského farára a dekana

Uvedenie vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu nového bardejovského farára a dekana

V stredu 8. 7. 2020 sa pri sv. omši o 18:00 hod. v Bazilike sv. Egídia v Bardejove uskutočnila výnimočná a slávnostná udalosť uvedenia vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu bardejovského farára a dekana. Za hojnej účasti kňazov a veriacich mesta a dekanátu, ho do tohto úradu uviedol hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita.

Uvedenie vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu nového bardejovského farára a dekana
Uvedenie vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu nového bardejovského farára a dekana

O. arcibiskup sa k nám v úvode homílie prihovoril týmito slovami : „Dnes som prišiel medzi vás aj preto, aby som vašej farnosti predstavil nového farára, aby som vám dodal viac odvahy k angažovanosti za vieru v Ježiša Krista. Preto vám chcem na ceste svedectva viery poskytnúť ďalšiu pomoc, oporu a povzbudenie.“

V ďalšej časti homílie nám o. arcibiskup v krátkosti oficiálne predstavil nášho nového p. dekana, jeho predchádzajúce pôsobiská a dodal: „Ubezpečujem vás, že ako duchovný otec farnosti, sa bude usilovať o lásku svojich zverených veriacich a starať sa o vás. Bude mať účasť na vašich radostiach, ale aj starostiach, bude vás posilňovať vo viere, ale aj múdro naprávať, keď bude treba.“

Po homílii boli prítomní veriaci svedkami obnovy kňazských sľubov, zloženia vyznania viery a sľubu nového farára a dekana Mareka Kreheľa.

Uvedenie vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu nového bardejovského farára a dekana

Na záver slávnosti náš nový bardejovský dekan Marek Kreheľ poďakoval o. arcibiskupovi za prejavenú dôveru: „Ďakujem Vám za túto dôveru a chcem vás ubezpečiť, že tak, ako som to sľuboval, budem sa snažiť s Božou pomocou aj uskutočniť.“ Taktiež sa slovami vďaky prihovoril aj k svojim veriacim a kňazom.

Nový p. dekan svoje uvedenie do úradu aj takto pekne vyjadril symbolikou so Sv. písmom: „Dnes je ôsmy deň od 1. júla. Ôsmy deň bol v novom ako aj v starom zákone dňom, kedy chlapcov uviedli do chrámu. Zvláštnym židovským spôsobom zasvätili, dali im meno. V prípade Jána Krstiteľa, táto stáť končí slovami: Pánova ruka bola s ním. Toto ma tak upokojuje, dodáva mi odvahu a silu, že naozaj, ja to nedám sám. Dám to s Božou pomocou, s vašou dôverou a s vašou pomocou a modlitbami.“

Uvedenie vdp. Mgr. Mareka Kreheľa do úradu nového bardejovského farára a dekana

V úplnom závere sv. omše o. arcibiskup ocenil prítomnosť  oboch dekanov pri oltári. Bývalého p. dekana Mons. Pavla Martona a novovymenovaného p. dekana vdp. Mareka Kreheľa.

V mene veriacich, nášmu novému duchovnému otcovi, Marekovi Kreheľovi, zo srdca prajeme a vyprosujeme, aby bol požehnaný a požehnaním pre našu farnosť, ako aj pre celý bardejovský dekanát.

P. J.

Back to Články