Ohliadnutie sa za primíciami

Back to Články
Primičná sv. omša - Boris Byčánek (21.6.2020)

Ohliadnutie sa za primíciami

Krásnym robí kresťanstvo skutočnosť, že sme volaní do spoločenstva, spoločenstva s Bohom ale aj s ľuďmi. Pred dvomi týždňami sme v našej farnosti ďakovali Pánu Bohu za dar kňazského povolania, ku ktorému ma Boh povolal. A hoci uplynuli dva týždne, ešte vždy som nestrávil všetky dojmy a pocity, ktoré ma odvtedy sprevádzajú. Najsilnejšou emóciou, ktorú som prežíval počas celej primičnej slávnosti, bola vďačnosť. Vďačnosť Bohu, ktorý ma povolal k službe blížnym a vďačnosť nespočetnému množstvu ľudí, ktorí ma sprevádzali a sprevádzajú svojou modlitbou, slovom, príkladom či pomocou.

Primičná sv. omša - Boris Byčánek (21.6.2020)
Primičná sv. omša - Boris Byčánek (21.6.2020)

Primície sú veľkým dňom nielen pre novokňaza, ale i pre farské spoločenstvo. Môžem úprimne povedať, že počas tých posledných týždňov, dní a hodín príprav, kedy si človek siaha na dno svojich kapacít a síl, som niekoľkokrát pocítil Božiu blízkosť, ktorá sa prejavila skrze konkrétnych ľudí. Pre farské spoločenstvo sú primície nielen slávnosťou, ale aj možnosťou ešte viac utužiť vzťahy a využiť talenty, ktorými každého jedného z nás Boh obdaroval. Vidieť dnes ľudí ochotných priložiť ruku k dielu, strácať svoj voľný čas, obetovať svoje sily, spánok ale i hmotné prostriedky k vytvoreniu slávnostnej atmosféry je silná vec, ktorá ma inšpirovala a povzbudila k začiatku mojej kňazskej služby. Bola by škoda, keby sa mnohé skúsenosti a talenty, ktoré sa počas týchto dní objavili v našej farnosti, opäť zakopali a nezveľaďovali, pretože práve ony sú obohacujúcim prvkom, ktorý robí naše farské spoločenstvo výnimočným. Chcem sa na záver aj touto formou poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a prispeli k slávnostnému razu celej primičnej slávnosti. Bardejov je mojím rodným mestom a hoci som vyrastal mimo neho, vždy som sa v ňom cítil doma. Ďakujem, že som vždy pociťoval prijatie a silnú podporu. Od 1. júna ma o. arcibiskup poslal ako kaplána do Dómu sv. Alžbety v Košiciach, ale kamkoľvek ma Pán pošle, vždy budem mať svojich rodákov v srdci. Prosím, aby ani vaše modlitby za nás kňazov neustávali, ale aby nás podopierali v službe Bohu a ľuďom. Nech vás Pán žehná a chráni. Váš novokňaz Boris +

Back to Články