Nechajte maličkých prísť ku mne…

Back to Články
Nechajte maličkých prísť ku mne...

Nechajte maličkých prísť ku mne…

Takto, presne pred 9 rokmi to všetko začalo. Prvý krát vstúpili do Božieho chrámu ešte v náručí svojich rodičov a tí za nich vyznali vieru a dali ich pokrstiť. Ubehlo pár rokov, nastúpili do školy a na hodinách náboženstva pod vedením svojich katechétov začali prípravu na svoje prvé sväté prijímanie. Áno, reč je o 70 tich deťoch našej farnosti, ktoré sa počas troch rokov v škole pripravovali na sviatosť prijatia Eucharistie. Pod vedením p. kaplána Tomáša Svata, ktorý sa im horlivo venoval počas nedeľných detských svätých omší sa deti učili pravdám viery. Spoznávali Pána Ježiša a Jeho učeníkov a tak sa pomaly aj oni stávali jeho priateľmi. Až kým nenadišiel ten dlho očakávaný deň…

V sobotu 27. júna 2020 sa všetci prvýkrát postavili pred tvár milujúceho Otca a vyznali vo sviatosti zmierenia svoje nedokonalosti. Po tom, čo ich duše obeleli ako sneh, roztrhali lístky svojich hriechov na znak víťazstva nad ním a obliekli sa do čistých bielych šiat. Po sobote – dni víťazstva nad hriechom nadišla nedeľa, ich veľký deň. Krásne upravení nielen telesne, ale aj duchovne, za teplého slnečného počasia, stáli pred bazilikou pripravení prijať najväčšiu lásku Nebeského Otca. V slávnostnom sprievode priviedol deti k oltáru p. kaplán Tomáš. Roztomilí a plní očakávania prežívali svoju slávnosť veľmi pozorne a trpezlivo. Po obnovení krstných sľubov nakoniec nadišiel pre každého z nich okamih prijatia Eucharistie. Jednoduchosťou dieťaťa a s čistým srdcom prijímali prvýkrát Kristovo Telo a Krv. Ako poznamenal o. Tomáš v homílii, takto sa zaradili medzi učeníkov Pána Ježiša, ktoré On sám povedie po svojich pastvinách. Po záverečnom poďakovaní a požehnaní sa všetky deti rozpŕchli domov osláviť tento výnimočný deň, každý v kruhu svojej rodiny. S hĺbky srdca ďakujeme Pánovi za dar Eucharistie, ktorý nám dal na Zelený štvrtok počas Poslednej večere. Vyprosujme i my týmto maličkým, nech je ich neustálou túžbou prichádzať ku Kristovi, budovať si s ním vzťah a tak prehlbovať živú a pevnú vieru v Neho.

Nechajte maličkých prísť ku mne...
Nechajte maličkých prísť ku mne...

Úprimné Pán Boh zaplať patrí Dp. Tomášovi Svatovi za jeho zanietenie a apoštolát detí počas obdobia prípravy na prijatie sviatosti 1. sv. prijímania i za jej vyslúženie. V neposlednom rade ďakujeme i všetkým katechétom za ich obetavosť a námahu, neúnavne počas celých rokov výučby náboženstva i za prípravu detí na samotnú slávnosť. Pán Boh zaplať za všetko!

R. Baláž

Back to Články