Aktuality

september 2020

Stat Crux dum volvitur orbis

Kríž stojí, kým svet sa krúti V uplynulých dňoch sme slávili významný sviatok Povýšenia sv. Kríža. Program začal v  sobotu 12.9. vo večerných hodinách sv. omšou pre mladých, ktorú celebroval o. Peter Jano, našim nedeľným hosťom bol o. Ján Dolný, OSB, benediktín, ktorý celebroval slávnostnú odpustovú sv. omšu a v pondelok...

Táborím, táboríš, táboríme…

Jeseň nám už pomaly klope na dvere, ba priam už vstúpila do našich dní, a priniesla so sebou trochu nižšie teploty a trochu silnejšie závany vetra. Preto sa možno na zohriatie môžeme v spomienkach vrátiť do uplynulého leta a zaspomínať si na všetky teplé dni, ktoré nás obohatili. Počas tohto leta sme organizovali vo farnosti...

List ženám a dievčatám

Drahé ženy a dievčatá, som jednou z Vás a chcela by som sa s Vami podeliť o skúsenosť, ktorú som začala vnímať za posledné mesiace. Keď som asi pred rokom počúvala pri žehlení Šálku čaju s otcom Róbertom Balekom – misionárom v Rusku, v ktorej rozprával, ako si my ženy a dievčatá neuvedomujeme, ako svojím obliekaním...

august 2020

Farská opekačka 2020

Farská opekačka

V nedeľu 16.8.2020 sa v našej farnosti konala farská rodinná opekačka, na ktorú nás pozvali naši duchovní otcovia. Poobede o 15.hod sme sa začali schádzať na farskom dvore. Ježiš po zmŕtvychvstaní pozýva k spoločnému stolovaniu svojich apoštolov slovami „Poďte jesť“ ( Jn 21,12), nie je dôležité „čo“, ale s „kým“.  Týmto činom nielenže vyháňa z ich...

Deň v Božej náruči Vysokých Tatier

Deň v Božej náruči Vysokých Tatier

V stredu 29.7.2020 sme sa spolu ako farské spoločenstvo vybrali spoznávať krásy Vysokých Tatier. Všetko sme to odštartovali tou najväčšou oslavou, sv. omšou v kostole na Štrbskom plese. Potom sme sa spolu s rodinami, deťmi a mladými našej farnosti pod odborným aj duchovným dohľadom našich akčných duchovných otcov o. Tomáša a o. Petra presunuli...

júl 2020

Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii 2020

Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii

V stredu 22.7. a v nedeľu 26.7. sa konala odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii z príležitosti sviatku sv. Márie Magdalény, ktorej je zasvätená kaplnka pod kalvárskym kostolom. Hlavným celebrantom sv. omše v stredu bol náš p. kaplán vdp. Peter Jano. V homílii sa zameral na biblickú postavu Márie Magdalény z pohľadu teológov a exegétov. So všeobecným prehľadom nám...

Nechajte maličkých prísť ku mne...

Nechajte maličkých prísť ku mne…

Takto, presne pred 9 rokmi to všetko začalo. Prvý krát vstúpili do Božieho chrámu ešte v náručí svojich rodičov a tí za nich vyznali vieru a dali ich pokrstiť. Ubehlo pár rokov, nastúpili do školy a na hodinách náboženstva pod vedením svojich katechétov začali prípravu na svoje prvé sväté prijímanie. Áno, reč...

Duchovná obnova

Duchovná obnova

Leto je čas dovoleniek, kedy si zvykneme zobrať pár dni voľna, aby sme načerpali dostatok síl do ďalších pracovných dní. Medzi ľuďmi panuje všeobecná mienka, že duchovná obnova je pre zasvätené osoby. No nie je to pravda. Je určená pre každého kresťana. Tak ako Ježiš volal svojich učeníkov, aby ho...

NOVÉNA pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel

Kazateľ - o. Dominik Chmielewski SDB, Celebrant - o. Blažej Revický Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel 1. deň Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel 2. deň Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel 3. deň Novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory...