Foto a video z prvých sv. prijímaní

Back to Články

Foto a video z prvých sv. prijímaní

Milé deti a rodičia,
kliknutím na link si môžete pozrieť a stiahnúť foto a video zo slávnosti 1. sv. prijímania.

Bazilika sv. Egídia – 14.5.2023:

Foto a video

Bazilika sv. Egídia – 21.5.2023:

Foto a video

Back to Články