Odpustová slávnosť na Kalvárii

Back to Články

Odpustová slávnosť na Kalvárii

Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť Povýšenia sv. Kríža na Bardejovskú kalváriu 16.-17.9.2023

Program:

SOBOTA – 16/9
16.30 modlitba posvätného ruženca (od Baziliky smerom ku kalvárii)
17.00 krížová cesta (mládež)
18.00 SV. OMŠA
(slávnostný kazateľ: Erik Hrabčák, kaplán gr. kat. farnosť Bardejov)
19.00 Večer chvál so spoločenstvom MARANA THA
(možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia počas večerného programu)

NEDEĽA – 17/9
10.30 slávnostná odpustová sv. omša
(celebruje: Marek Michalenko SDB, kaplán na Vinbargu)
(sviatosť zmierenia sa v nedeľu vysluhovať nebude)

Back to Články