Pešia púť mladých do Gaboltova – 13.7.2023

Back to Články

Pešia púť mladých do Gaboltova – 13.7.2023

Milý mladý priateľ.
Srdečne ťa pozývam na pešiu púť mladých do Gaboltova.
Tohto roku sa pešia púť bude konať 13.7.2023 a jej témou je PROSBA O POKOJ.
Púte sa môžu zúčastniť birmovanci, mládež, ale i každý kto cíti potrebu duchovne načerpať skrze púť, modlitbu i obetu.
Program púte:
11.00 – odchod od Baziliky sv. Egídia
13.00 – obed na Floriho chate
16.30 – príchod do Gaboltova
17.00 – adorácia
18.30 – sv. omša 
19.30 – odchod autobusom späť do Bardejova
poplatok (obed+cestovné): 5,- € (uhradiť na začiatku púte)
(v prípade, že ho nemôžete uhradiť, prosím oznámte mi to a my prostriedky nájdeme)
Pretože potrebujeme nahlásiť počet obedov a dostatok miest v autobuse, prosím vyplňte záväzný prihlasovací formulár do pondelka 10.7.2023 za každého účastníka zvlášť.
Formulár:
Pri nepriaznivom počasí sa púť bude konať v obmedzenom režime a to následovne (zmenu na obmedzený program vám budeme telefonicky hlásiť najneskôr do 10.00 dňa púte) :
16.00 – odchod autobusu z parkoviska pri evanjelickom kostole
16.30 – príchod do Gaboltova
17.00 – adorácia
18.30 – sv. omša 
19.30 – odchod autobusom späť do Bardejova
Už teraz sa na teba s animátormi veľmi tešíme.
o. Peter
Back to Články