Termíny stretnutí detí a rodičov prvoprijímajúcich 2022/2023

Back to Články

Termíny stretnutí detí a rodičov prvoprijímajúcich 2022/2023

Mílí rodičia a deti,
v sekcii Sviatosti cirkvi – Sviatosť oltárna vám prinášame mnohé užitočné informácie a katechézy pre deti a rodičov, ktoré sa v tomto šk. roku pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatosť zmierenia.
Termíny stretnutí nájdete tu.

Back to Články