Táborím, táboríš, táboríme…

Back to Články

Táborím, táboríš, táboríme…

Jeseň nám už pomaly klope na dvere, ba priam už vstúpila do našich dní, a priniesla so sebou trochu nižšie teploty a trochu silnejšie závany vetra. Preto sa možno na zohriatie môžeme v spomienkach vrátiť do uplynulého leta a zaspomínať si na všetky teplé dni, ktoré nás obohatili.

Počas tohto leta sme organizovali vo farnosti dva tábory. Prvý pobytový tábor sa konal druhý júlový týždeň od 5. do 9. júla. Absolvovali sme ho v krásnom prostredí Vyšných Ružbachoch. Celým táborom nás sprevádzala téma krstu a jeho troch úradov: kňazského, kráľovského a prorockého. Tam sme pochopili, že práve tým, že žijeme svoje krstné úrady či úlohy, práve vtedy budujeme Cirkev v sebe i okolo nás. Súťaže a aktivity nám dopĺňal bazén, ktorý nás lákal k schladeniu počas horúcich dní.

Zároveň sa ale v našej farnosti konal aj prímestský tábor, a to predposledný augustový týždeň, v dňoch od 17. do 21. augusta. Tentoraz nás táborom sprevádzali ženy – matky Svätého písma. Oni nás učili, čo je v našom živote dôležité, či Eva nám ukazovala na dar života, Rút na dar služby, Judita na dôležitosť odvahy a Ester na potrebu dôvery. Týždeň uzatvorila spolu s nami Panna Mária, ktorá je našou matkou vo viere a ktorá nám ukazuje, že práve vo viere v Boha sa náš život skutočne napĺňa a uzdravuje.

Okrem iného tak tieto slová píšem, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí pomáhali svojou službou a pomocou pri príprave a uskutočnení tábora. Všetkým animátorom, ktorí obetovali čas svojich prázdnin, všetkým sponzorom, pani zdravotníčke, rehoľnej sestričke i všetkým dospelým, ktorí svojou službou a obetou obdarili všetkých nás. Nech nás spomienky na letné tábory sprevádzajú spolu s Božím požehnaním do nasledujúcich dní.

T.S.

Back to Články