Päťdesiat…

Back to Články
Sviatosť oltárna

Päťdesiat…

Je mi (nám…) ťažko. Je štvrtok popoludní a v mojom vnútri ešte stále rezonuje skúsenosť z dnešného rána. Bolo mi veľmi ťažko, keď som počul vo dverách kláštorného kostola čísla. Dvadsať jeden, dvadsať dva….,  štyridsať deväť a stačí. Dosť. Viac nie. Limit je päťdesiat. Stal som na konci radu a ja som mal byť ten päťdesiaty. Tak rád by som v tej chvíli prepustil svoje miesto niekomu z tých, v tvárach ktorých som videl smútok, rozpaky… „Žiaľ, musíte ísť domov“- odkedy som kňazom, som nikdy nepovedal to, čo som musel povedať dnes ráno. Je mi ťažko, ale nemáme na výber. Na základe usmernení úradu verejného zdravotníctva SR  i našej Košickej arcidiecézy je potrebné tieto opatrenia striktne dodržať od 1.októbra 2020. Najdôležitejším limitom je prítomnosť maximálne 50 osôb v chráme. Pre mnohých z vás bude bolestné, že nebudete môcť vstúpiť do chrámu a v spoločenstve spolu s kňazom sláviť Eucharistiu. Veľmi vás prosím, aby ste s pokorou a pokojom prijali túto skutočnosť. Snažte sa doma spolu s celou rodinou spojiť sa v modlitbe. Boh vidí vašu túžbu vstúpiť do jeho spoločenstva a obdarí vás svojim požehnaním a milosťou.

Vyvarujme sa konfliktom a napätiu, lebo je to priestor pre Zlého, ktorý nás chce takto cez našu nejednotu rozbíjať a uberať nás o pokoj.

Odporúčam všetkým starším, aby zostali doma a využívali sledovanie bohoslužieb v našich katolíckych médiách.

         Pripomínam, že biskupi vydali všeobecný dišpenz od povinnosti účastí na nedeľných bohoslužbách.

Aby sme vám v čo najplnšej miere vyšli v ústrety, pridali sme dve sv. omše počas týždňa, dve v sobotu (s platnosťou na nedeľu) a dve v nedeľu.

Takže  všetky ranné sv. omše budú od pondelka do piatku v kláštornom kostole o 6.00 a o 6.30. Sv. omša o 12.00 v bazilike zostáva nezmenená a večerné sv. omše bude od pondelka do piatku iba v bazilike o 17.30 a o 18.00. Sv. omše budú bez orgánu a len s krátkym povzbudením. Kostol a bazilika sa otvára 15 min pred sv. omšou.

V sobotu sv. omše budú iba večer. V kláštornom kostole o 17.00 a o 18.00 a v bazilike o 18.00. Až pôjdete na sv. omšu v sobotu večer, v nedeľu už nechoďte, aby ste dali priestor iným.

V nedeľu budú naviac sv. omše v bazilike o 7.00 a o 9.00.

Celkový prehľad si všimnite v tabuľke.

Vstup na sv. omšu je možný len s rúškom (aj na nose, nie len na ústach). Pri vstupe si aplikujte dezinfekciu na ruky a v laviciach seďte tzv. šachovnicovo.

Chcem vám pripomenúť aj modlitbu ruženca počas tohto mesiaca. Október patrí Panne Márií. Nájdite si doma čas na rodinnú liturgiu pri modlitbe ruženca a modlíme sa za seba i našu farnosť.

Mám nádej, že aj v tejto nie ľahkej situácií si zachováme vzájomnú úctu a ohľaduplnosť. Želám vám, by ste boli ľuďmi nádeje a radosti.

otec Marek

Back to Články