Miništranti v Košiciach

Back to Články
Miništranti v Košiciach

Miništranti v Košiciach

Pôvod slova miništrant je od lat. ministrans, čo znamená posluhovať, slúžiť, to je vlastne najdôležitejším kritériom Ježiša, pre všetkých, ktorí chcú patriť do jeho kráľovstva. Ale na to, aby človek mohol slúžiť, musí človek aj sám načerpávať. Pre našich miništrantov sme pripravili deň plný načerpávania v metropole východu v Košiciach. Skorým ranným vlakom sa 19 miništrantov spolu s kaplánom Petrom vydalo na deň plný zábavy a poznávania. Keďže nás počasie uzavrelo do vnútorných priestorov, strávili sme deň v zábavnom centre SteamFactory, kde si miništranti dosýta zastrieľali pri laser-game. Vyskúšali si svoju odvahu na najvyššej horolezeckej stene v Košiciach (15m) ako aj zakorčuľovali si na inline korčuliach. Poobede sme strávili prehliadkou katedrály sv. Alžbety a kaplnky sv. Michala, kde sme poďakovali za skvelý deň i za možnosť služby miništranta sv. omšou. Po fajnom obede sme sa vrátili plný zážitkov domov.

Back to Články