Ján má nové srdce

Back to Články

Ján má nové srdce

Milovaní bratia a sestry. S potešením Vám oznamujeme, že aj s Vaším prispením a vďaka vašej štedrosti, sa v dňoch 29. – 30.9.2022 mohla uskutočniť oprava zvona Ján na veži Baziliky sv. Egídia za čo Vám srdečne Pán Boh zaplať. Zvon sa odmlčal v apríli tohto roku z dôvodu, že mu puklo srdce.  Po dôkladnej obhliadke firmou RychTech bola dohodnutá a aj zrealizovaná oprava a nebolo to vôbec jednoduché. Zvon váži okolo 2,5 tony a samotné srdce skoro 60kg. Okrem nového srdca sa medzi korunu zvonu a hlavu zvonu  vložila 24cm drevená dištančná podložka na zlepšenie geometrie výkyvu zvonu.  Taktiež bol vymenený panel na elektronické ovládanie všetkých zvonov zo sakristie.. Zvon sa nanovo vyvážil a nad Bardejovom sa bude aj naďalej rozliehať jeho zvuk…

Text a foto: Jozef Mačejovský

Back to Články