Farská opekačka

Back to Články
Farská opekačka 2020

Farská opekačka

V nedeľu 16.8.2020 sa v našej farnosti konala farská rodinná opekačka, na ktorú nás pozvali naši duchovní otcovia. Poobede o 15.hod sme sa začali schádzať na farskom dvore.

Ježiš po zmŕtvychvstaní pozýva k spoločnému stolovaniu svojich apoštolov slovami „Poďte jesť“ ( Jn 21,12), nie je dôležité „čo“, ale s „kým“.  Týmto činom nielenže vyháňa z ich srdca strach, ale aj ukazuje, ako dôležité je investovať do prejavu ľudskosti, keď s nimi stoluje a tak ich usmerňuje, aký dôraz majú klásť na vzájomnú prítomnosť. Ovocím zmŕtvychvstania je vyjsť z vlastného strachu i obáv a otvoriť sa vzťahom a novým putám.

Bol to veľmi príjemný a spoločne strávený čas naplnený priateľským rozhovorom, hudbou, tancom, dobrým jedlom, ktorý sme spoločne korunovali modlitbou slávnostného ruženca. Deti si mohli zahrať futbal, stolný tenis a kalčeto. Farská záhrada tak ožila radosťou a smiechom, ktorý sa šíril až do večerných hodín.

Veľké Pán Boh zaplať našim duchovným otcom za ich pohostinnosť, štedrý dar seba, svojho času a všetkým ľuďom, ktorí pomáhali pri príprave a samotnom priebehu tejto „oslavy“. Tieto spoločné chvíle sú vzácne, pretože vytvárajú a posilňujú naše medziľudské a priateľské vzťahy. Sú duchovnými darmi, ktoré živia nášho ducha, aby sme svoj život nielen žili, ale ho aj slávili.

M. Š.

Back to Články