Kňazi pôsobiaci vo farnosti

More Knazi:

Narodený: v roku 1953 v Radaticiach
Vysviacka: v roku 1976 v Bratislave
Pôsobiská: 1976 Humenné, 1977 Sečovce, 1979 Hažlín, 1982 Giraltovce, 1990 Trebišov, 1992 Nitra, 1994 Strážnica, 1997 Trenčín, 2009 Bardejov – sv. Egídia