Oltár sv. Alžbety Durínskej, ochrankyne utláčaných a biednych, bol zhotovený v roku 1480. Bol oltárom cechu krajčírskeho.

V jeho skrini vyniká socha sv. Alžbety v závoji, s tanierom a konvicou v rukách. Doplnkom oltárnej skrine sú po oboch stranách sochy anjelov: s kopijou, krížom, špongiou, stĺpom, symbolmi mučenia Spasiteľa. Na oltárnych krídlach sú maľby predstavujúce scény zo života svätice.