Stojí na miernom návrší približne v strede dediny a je nepochybne jej dominantou.

Farský kostol treba predpokladať už v 2.pol.14.storočia. Koncom 15.stor. bol v Novej Vsi murovaný kostol s drevenou vežou a cintorínom. Dozvedáme sa o tom z jeho opisu r.1492.

V r.1643 došlo k pomerne rozsiahlej oprave a úprave kostola, čo súvisí s najväčším rozmachom obce okolo pol.17.stor.

Odvtedy bol už mnohokrát upravovaný a v roku 2000 aj konsekrovaný

Mons. Bernardom Boberom.

Kostol je gotický s jednou loďou, polygonálnou (mnohouhlovou) svätyňou a sakristiou pristavenou na severnej strane. Na severozápadnej stene svätyne sú z vonkajšej strany vyryté letopočty 1664 a 1984. Svätyňa a tri nárožia objektu       sú spevnené dvojstupňovými oporami.

Svätyňa je z vnútra zaklenutá „českou plackou“, na ktorej sa nachádza obraz Krista Kráľa. Loď má rovný strop. Na západnej strane chrámu je chór na štyroch stĺpoch s rovným parapetom. Vstup do lode lemuje ostroluký kamenný gotický portál.

Veža je zakončená „cibuľou” s tamburom a ihlancom s dvojramenným krížom. Vo vnútri veže je dvojica zvonov, ktoré sa volajú Juraj a Anna. Pochádzajú z dielne Octava Wintera a boli vyrobené v roku 1920. Sedlová strecha a malá vežička sú pokryté plechom. V auguste r.2006 došlo počas búrky pri silnom nápore vetra k jej poškodeniu.

Južne od kostola je náhrobok rodiny Vilecz z rokov 1842-1843, pripomínajúci posledných majiteľov panstva v obci.

Pamiatky pochádzajúce z kostola:

  • Barokové cibórium z r.1655 s dedikačným (venovacím) nápisom GABOLTOV (B.N.V. patrila v minulosti pod farnosť Gaboltov).
  • Torzo postavy zmučeného Krista zo 16.stor., ktoré sa nachádza v Šarišskom múzeu v Bardejove.