Hospic Matky Terezy

Hospic je zdravotnícke zariadenie zabezpečujúce komplexnú starostlivosť pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich. Hospicovou starostlivosťou ADCH garantuje pacientovi, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, že bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť za každých okolností, nezostane sám vo chvíľach odchodu z tohoto světa a po smrti sa bude dôstojne zaobchádzať s jeho telom.

Do hospicu sa pacient prijíma na vlastnú žiadosť a na základe žiadosti vyplnenej ošetrujúcim lekárom. Nerozhoduje bydlisko, vek, náboženské vyznanie ani národnosť.  Rozhoduje diagnóza, prognóza a stav chorého. Zariadenie ponúka možnosť ubytovania pre rodinného príslušníka, ktorý sa spolu s personálom môže (ale nemusí) podieľať na ošetrovaní pacienta. Na rozdiel od nemocničného prostredia si režim dňa, pokiaľ je to možné, určuje samotný klient.

Hospic Matky Terezy je otvorený od 01. júla 2003 s počtom 20 lôžok.

Kontakt: Hospic Matky Terezy Bardejov, Pri štadióne 2
085 01 Bardejovská nová Ves, tel:054/4742663

V Hospici sa slúžia sv. omše v pondelok a sobotu o 15.30 hod.

Viac informácii o hospici a jeho ponúkách nájdete na www.hospice.sk, resp. www.charita-ke.sk.

scan10003

scan10004