Kostol na Kľušovskej Zábave

Pôvodná kaplnka bola postavená roku 1813 a zasvätená svätému Vendelínovi, patrónovi pútnikov, pastierov, ako aj ochrancovi zvierat a poľnej úrody.
Jej zakladateľom bola rodina Pillárova. Kaplnka slohovo i veľkosťou bola presnou kópiou kaplnky Najsvätejšej Trojice v Hertníku. Bola obnovená roku 1885. Sv. omše sa v nej slúžili iba raz do roka, a to na sviatok patróna kaplnky – 20. októbra.
Terajšia kaplnka Nanebovzatia Panny Márie bola postavená na mieste predchádzajúcej roku 1924 za prispenia obyvateľov osady i obce. Na jej výstavbu prispelo ľudové potravné družstvo z Kľušova sumou vyše 12 000 korún.
Pri prechode frontu počas druhej svetovej vojny roku 1945 bola značne poškodená. Zreštaurovali ju zo zbierky veriacich. Kaplnka bola obnovená aj roku 1959. Ďalšie úpravy sa uskutočnili v rokoch 1977 – 1978 (prístavba sakristie a chóru, výmena okien a dverí, vnútorná inštalácia elektrického vedenia, výmaľovanie). Roku 1980 bol asfaltovaním upravený priestor pred vchodom do kaplnky.

Na rovnom priečelí kaplnky je štít s okrúhlym otvorom uprostred. Nad štítom je vstavaná štvorhranná veža, zakončená ihlanom s kovovou guľou a krížom. Na veži sú zvukové okná zakončené oblúkom. Vo veži sa nachádzajú dva zvony.
Svätyňa má oblúkový uzáver. Za svätyňou je prístavba priestrannej sakristie s verandou a bočným vchodom. Loď so svätyňou má rovnú klenbu, na ktorej je maľba znázorňujúca korunovanie Panny Márie. Dlažba je vykladaná mramorovými dlaždicami. Loď osvetľujú štyri zdvojené oceľové okná zakončené oblúkom, v nich sú farebné vitráže (sv. Jozef, sv. Anna). V sakristii nad bočným vchodom je tiež okno.

V zadnej časti lode vpravo vedú na chór točité schody.
Vnútorné zariadenie kaplnky je prevažne z 20. storočia. Vyrezávaný drevený oltár so štíhlymi vežičkami pochádza od rezbára Halžu z Kučína. Uprostred oltára je reléf – polychromovaná drevorezba Nanebovzatej Panny Márie (výška 74 cm). Vyrezávaný drevený kríž pri oltári tvárou k ľudu má výšku 52 cm. V lodi kaplnky sú malé sochy Božského Srdca, Panny Márie, sv. Jozefa a sv. Antona Paduánskeho. Vzadu je polychrómovaná drevorezba Sedembolestnej Panny Márie (výška 69 cm). Na chóre je malý organ a v sakristii zavesený obraz sv. Vendelína (olejomaľba na plátne 90 x 68 cm).

Tradičný odpust na Kľušovskej Zábave sa koná v nedeľu okolo 15. augusta.