Pod triumfálnym oblúkom zdobí baziliku nádherná kamenárska práca – gotický bohostánok, pastofórium. Vytvoril ho v roku 1465 majster Štefan, staviteľ klenieb svätyne, známy aj pod menom Štefan Krom.

Vežovitá nadstavba stojí na tordovanom podstavci, nesúcom štvorcovú dosku a na nej umiestnený štvohranný bohostánok s umelecky tepanými mrežami, ktoré boli v roku 1850 ocenené na 75 000 zlatých. Bohostánok zastrešuje oktogonálny baldachýn, z ktorého vystupuje nadstavba – dvojposchodová vežovitá „prilbica” ukončená fiálou. Na nej sedí pelikán ako symbol Spasiteľa, ktorým je cele toto dielo korunované.