Oltár Vir dolorum – Bolestného Vykupiteľa

nazvaný tak podľa sochy Krista, ukazujúceho svetu svoje rany.

Jeho vznik sa datuje do rokov 1500 – 1510.

Predelu oltára tvoria maľby šiestich svätíc: sv. Alžbety Durínskej, sv. Kunigundy, sv. Uršuly, sv. Apolónie, sv. Kataríny, sv. Barbory.

Na otvorených krídlach je znázornený skrátený pašiový cyklus, na zadnej strane krídel obrazy z legendy o sv. Kataríne.