Je najstarším a zároveň jediným tabuľovým krídlovým oltárom baziliky, pochádzajúcim z roku 1440 – 1460.

V jeho tabuli, krídlach i v nadstavbe – v trojuholníkových wimperkoch – je umiestnených 26 obrazov svätých i svätíc.

Medzi nimi dominuje obraz sv. Ondreja s krížom v tvare X na ramene, patróna kaplnky.

Pre veľké množstvo tabuľových malieb svätcov nesie oltár aj pomenovanie „Oltár všetkých svätých”.