Jeho dokončenie sa datuje do obdobia okolo roku 1460.

V oltárnej skrini dominuje jemná rezbárska práca svätice oltára – najuctievanejšej svätice v stredoveku. Po stranách skrine sú sošky v stredoveku uctievaných svätíc: sv. Kataríny, sv. Margity Antiochijskej, sv. Kunigundy a sv. Lucie.

V predele oltára je uložené súsošie Trón milosti, pochádzajúce z rokov 1480 – 1490, patriace medzi najcennejšie neskorogotické rezbárske práce na Slovensku. Súsošie reprezentovalo stredoveké umenie na Slovensku na výstave v Prahe v roku 1937 a na Expo v Paríži v roku 1957.