Jeho vznik sa datuje do rokov 1490 – 1510.

V oltárnej skrini umiestnenú sochu svätice doplňujú sochy sv. Juraja a sv. Anny Metercie (uprostred).

Na oltárnych krídlach nachádzame obrazy z mučenia kresťanov, vráždenie neviniatok, obrazy skupiny svätcov (sv. Bibiana, sv. Denis), sv. Žofiu s dcérami.