Je nazývaný tiež malý oltár Panny Márie.

Zhotovenie oltára sa datuje do roku 1485, ale pôvod malých sošiek v skrini sa datuje do rokov 1390 – 1410.

Skriňu vyplňuje socha Panny Márie v náručí so Synom, po stranách sú sochy najuctievanejších svätíc: sv. Alžbety, sv. Barbory, sv. Doroty a sv. Margity Antiochijskej.

Obrazy na oltárnych krídlach zobrazujú udalosti zo života rodičov Panny Márie: sv. Joachima a sv. Anny.