V oltárnej skrini uložené súsošie Sedembolestnej Matky Božej so synom v náručí pochádza z roku 1430 a je zhotovené z pieskovca. Vznik oltára sa datuje do obdobia rokov 1480 – 1490. Na oltárnych krídlach sú zobrazené posmrtné obrazy Spasiteľa, Premenie na hore Tábor a legenda o sv. Rochusu a sv. Jánovi Almužníkovi.

Vedľa oltára Piety visí na stene obraz „Prebodnutie kopijou”, pochádzajúci z prechádzajúceho renesančného hlavného oltára. Autorom obrazu je bardejovský maliar Peter Stöckel.