Pochádza z roku 1505. Ozdobou skrine sú v nej uložené sochy Madony s dieťaťom uprostred a sv. Mikuláša a sv. Erazma po oboch stanách.

Na oltárnych krídlach sú maľby zo života Panny Márie, sv. Mikuláša, sv. Erazma a sv. Vavrinca.