Východná stena južnej bočnej lode je vyplená mramorovými epitafmi bardejovských richtárov: Valentína Bergera, Tomáša Blimberga, Jakuba Hubera a Leonarda Hayda a nad ním umiestneným kamenným reliéfom neznámeho rytiera.

Pred týmito epitafmi je umiestnená pozoruhodná bronzová krstiteľnica z polovice 15. storočia. Zdobia ju plastiky stojacích svätcov a svätíc. Vrchnák je renesančný zo 17. storočia.