Svetielko – predstavujeme sa…

Sme detský spevácky zbor Svetielko.  Pôsobíme vo farnosti sv. Egídia od r.1989 a od r. 2006 sme sa stali súčasťou CZUŠ sv. J. Bosca v Bardejove.  Naším hlavným poslaním vždy bola a je služba spevom na detských sv. omšiach každú nedeľu o 9.30 hod. v kláštornom kostole v Bardejove. Okrem spevu na detských sv. omšiach sa zúčastňujeme kresťanských festivalov, rôznych liturgických slávností a podujatí.

S deťmi vo Svetielku sa snažíme vytvárať spoločenstvo, a tak okrem nácvikov piesní sa spolu aj zahráme, modlíme, občas sa vyberieme spolu na výlet alebo opekačku.

Sme otvorené spoločenstvo, kde radi privítame nových spevákov, aj hudobníkov bez vekového obmedzenia, prípadne aj rodičov s deťmi. Stretávame sa každý piatok o 16.30 hod. v Katolíckom kruhu.

V novembri 2012 sme vydali naše druhé CD s názvom  „Detské chvály“. 

 Viac o nás a o našom CDčku sa dozviete na

www.svetielko-bardejov.sk

Svetielko – predstavujeme sa…

Božie slovo hovorí: „ …buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny, a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.“  (Ef 5, 18b – 19).

 

Kto sme

Od svojho vzniku sa snažíme byť nielen spievajúcim telesom, ale aj duchovným spoločenstvom ľudí, ktorí túžia hudbou a spevom oslavovať Pána.

 

História

Vznik speváckeho zboru Svetielko sa spája so začiatkom detských sv. omší v septembri 1989 v Rimskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove.

V speváckom zbore sa vystriedalo niekoľko generácií detí, mladých ľudí a hudobníkov. Dirigentkou zboru od jeho začiatku je Jana Pisarčíková. V súčasnosti spevácky zbor je medzigeneračným spoločenstvom asi 40 ľudí – detí od 4 rokov, cez mladých, až po dospelých- rodičov, ktorí  sú oporou dirigentke a celému zboru.

Hlavným poslaním zboru je služba spevom na detských sv. omšiach každú nedeľu v kláštornom kostole v Bardejove. Svetielko počas svojho pôsobenia účinkovalo pri mnohých liturgických slávnostiach v rôznych farnostiach Košickej arcidiecézy, vytvorilo množstvo akadémií, muzikálov, koncertov, programov na rôzne príležitosti, nahralo dve magnetofónové kazety: Svetielko I.- r. 1991, Svetielko II. – r. 1993 a jedno CD s názvom „Slnko vyšlo, je tu deň“- r. 2004. Spevácky zbor sa zúčastnil niekoľkých kresťanských festivalov. Výrazným úspechom boli získané prvé miesta na Medzinárodnej súťaži detských speváckych zborov v Poľsku v rokoch 1997 a 1998. V poslednej dobe sa Svetielko takmer výlučne venuje službe spevom na detských sv. omšiach.

Od septembra 2006 sa Svetielko stalo súčasťou Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. J. Bosca v Bardejove, avšak poslanie a služba spevom vo farnosti rovnako pokračuje aj naďalej.

 

Naše stretnutia

Na nácvikoch sa stretávame každý piatok v čase od 15.30 do 16.30 hod. v budove Katolíckeho kruhu na prízemí.

Nácvik začíname krátkou modlitbou chvály, v ktorej vyznávame aký Pán je a čo pre nás znamená. Pokračujeme nácvikom piesní. Stretnutie končíme modlitbou ďakovaní a prosieb za rôzne  potreby, napr. za našu službu, za rodiny, farnosť, a pod…. Celé stretnutie končíme modlitbou požehnania, pri ktorej vytvoríme kruh ako jedna rodina.

Ak máš v srdci túžbu cez piesne spoznávať Pána Boha, piesňami ho chváliť, ak túžiš zažiť radosť zo spoločenstva alebo ak túžiš s nami sa modliť, si vítaný! Nezáleží na veku, iba na tom, či máš otvorené srdce pre Pána. Vítaní sú aj rodičia s deťmi!

 

Detské sv. omše

Každú nedeľu v kláštornom kostole o 9.30 hod. na detských sv. omšiach zaznievajú naše detské chvály a cez piesne rozprávame ľuďom o Pánu Ježišovi.

 

Naše aktivity

Školský rok 2008-2009:

  Jasličková pobožnosť

              Hospic

              ProChrist 2009

              Slávnosti prvých sv. prijímaní

              Výlet v Zborove

O našich najnovších aktivitách sa môžete dočítať najmä v Mozaike, ktorú tiež nájdete na tejto internetovwej stránke.

Svetielko – predstavujeme sa…

Božie slovo hovorí: „ …buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny, a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.“  (Ef 5, 18b – 19).

 

Kto sme

Od svojho vzniku sa snažíme byť nielen spievajúcim telesom, ale aj duchovným spoločenstvom ľudí, ktorí túžia hudbou a spevom oslavovať Pána.

 

História

Vznik speváckeho zboru Svetielko sa spája so začiatkom detských sv. omší v septembri 1989 v Rimskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove.

V speváckom zbore sa vystriedalo niekoľko generácií detí, mladých ľudí a hudobníkov. Dirigentkou zboru od jeho začiatku je Jana Pisarčíková. V súčasnosti spevácky zbor je medzigeneračným spoločenstvom asi 40 ľudí – detí od 4 rokov, cez mladých, až po dospelých- rodičov, ktorí  sú oporou dirigentke a celému zboru.

Hlavným poslaním zboru je služba spevom na detských sv. omšiach každú nedeľu v kláštornom kostole v Bardejove. Svetielko počas svojho pôsobenia účinkovalo pri mnohých liturgických slávnostiach v rôznych farnostiach Košickej arcidiecézy, vytvorilo množstvo akadémií, muzikálov, koncertov, programov na rôzne príležitosti, nahralo dve magnetofónové kazety: Svetielko I.- r. 1991, Svetielko II. – r. 1993 a jedno CD s názvom „Slnko vyšlo, je tu deň“- r. 2004. Spevácky zbor sa zúčastnil niekoľkých kresťanských festivalov. Výrazným úspechom boli získané prvé miesta na Medzinárodnej súťaži detských speváckych zborov v Poľsku v rokoch 1997 a 1998. V poslednej dobe sa Svetielko takmer výlučne venuje službe spevom na detských sv. omšiach.

Od septembra 2006 sa Svetielko stalo súčasťou Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. J. Bosca v Bardejove, avšak poslanie a služba spevom vo farnosti rovnako pokračuje aj naďalej.

 

Naše stretnutia

Na nácvikoch sa stretávame každý piatok v čase od 15.30 do 16.30 hod. v budove Katolíckeho kruhu na prízemí.

Nácvik začíname krátkou modlitbou chvály, v ktorej vyznávame aký Pán je a čo pre nás znamená. Pokračujeme nácvikom piesní. Stretnutie končíme modlitbou ďakovaní a prosieb za rôzne  potreby, napr. za našu službu, za rodiny, farnosť, a pod…. Celé stretnutie končíme modlitbou požehnania, pri ktorej vytvoríme kruh ako jedna rodina.

Ak máš v srdci túžbu cez piesne spoznávať Pána Boha, piesňami ho chváliť, ak túžiš zažiť radosť zo spoločenstva alebo ak túžiš s nami sa modliť, si vítaný! Nezáleží na veku, iba na tom, či máš otvorené srdce pre Pána. Vítaní sú aj rodičia s deťmi!

 

Detské sv. omše

Každú nedeľu v kláštornom kostole o 9.30 hod. na detských sv. omšiach zaznievajú naše detské chvály a cez piesne rozprávame ľuďom o Pánu Ježišovi.

 

Naše aktivity

Školský rok 2008-2009:

  Jasličková pobožnosť

              Hospic

              ProChrist 2009

              Slávnosti prvých sv. prijímaní

              Výlet v Zborove

O našich najnovších aktivitách sa môžete dočítať najmä v Mozaike, ktorú tiež nájdete na tejto internetovwej stránke.

Svetielko – predstavujeme sa…

Božie slovo hovorí: „ …buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny, a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.“  (Ef 5, 18b – 19).

 

Kto sme

Od svojho vzniku sa snažíme byť nielen spievajúcim telesom, ale aj duchovným spoločenstvom ľudí, ktorí túžia hudbou a spevom oslavovať Pána.

 

História

Vznik speváckeho zboru Svetielko sa spája so začiatkom detských sv. omší v septembri 1989 v Rimskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove.

V speváckom zbore sa vystriedalo niekoľko generácií detí, mladých ľudí a hudobníkov. Dirigentkou zboru od jeho začiatku je Jana Pisarčíková. V súčasnosti spevácky zbor je medzigeneračným spoločenstvom asi 40 ľudí – detí od 4 rokov, cez mladých, až po dospelých- rodičov, ktorí  sú oporou dirigentke a celému zboru.

Hlavným poslaním zboru je služba spevom na detských sv. omšiach každú nedeľu v kláštornom kostole v Bardejove. Svetielko počas svojho pôsobenia účinkovalo pri mnohých liturgických slávnostiach v rôznych farnostiach Košickej arcidiecézy, vytvorilo množstvo akadémií, muzikálov, koncertov, programov na rôzne príležitosti, nahralo dve magnetofónové kazety: Svetielko I.- r. 1991, Svetielko II. – r. 1993 a jedno CD s názvom „Slnko vyšlo, je tu deň“- r. 2004. Spevácky zbor sa zúčastnil niekoľkých kresťanských festivalov. Výrazným úspechom boli získané prvé miesta na Medzinárodnej súťaži detských speváckych zborov v Poľsku v rokoch 1997 a 1998. V poslednej dobe sa Svetielko takmer výlučne venuje službe spevom na detských sv. omšiach.

Od septembra 2006 sa Svetielko stalo súčasťou Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. J. Bosca v Bardejove, avšak poslanie a služba spevom vo farnosti rovnako pokračuje aj naďalej.

 

Naše stretnutia

Na nácvikoch sa stretávame každý piatok v čase od 15.30 do 16.30 hod. v budove Katolíckeho kruhu na prízemí.

Nácvik začíname krátkou modlitbou chvály, v ktorej vyznávame aký Pán je a čo pre nás znamená. Pokračujeme nácvikom piesní. Stretnutie končíme modlitbou ďakovaní a prosieb za rôzne  potreby, napr. za našu službu, za rodiny, farnosť, a pod…. Celé stretnutie končíme modlitbou požehnania, pri ktorej vytvoríme kruh ako jedna rodina.

Ak máš v srdci túžbu cez piesne spoznávať Pána Boha, piesňami ho chváliť, ak túžiš zažiť radosť zo spoločenstva alebo ak túžiš s nami sa modliť, si vítaný! Nezáleží na veku, iba na tom, či máš otvorené srdce pre Pána. Vítaní sú aj rodičia s deťmi!

 

Detské sv. omše

Každú nedeľu v kláštornom kostole o 9.30 hod. na detských sv. omšiach zaznievajú naše detské chvály a cez piesne rozprávame ľuďom o Pánu Ježišovi.

 

Naše aktivity

Školský rok 2008-2009:

  Jasličková pobožnosť

              Hospic

              ProChrist 2009

              Slávnosti prvých sv. prijímaní

              Výlet v Zborove

O našich najnovších aktivitách sa môžete dočítať najmä v Mozaike, ktorú tiež nájdete na tejto internetovwej stránke.