Archív farského časopisu MOZAIKA

ROK 2018

m01_2018 m02_2018

ROK 2017

m01_2017 m02_2017 m03_2017 m04_2017 m05_2017

m06_2017 m07_2017 m08_2017 m09_2017 m10_2017

m11_2017 m12_2017 m13_2017 m14_2017 m15_2017

m16_2017 m17_2017 m18_2017 m19_2017 m20_2017

m21_2017 m22_2017 m23_2017 m24_2017 m25_2017

m26_2017 m27_2017 m28_2017 m29_2017 m30_2017

m31_2017 m32_2017 m33_2017 m34_2017 m35_2017

m36_2017 m37_2017 m38_2017 m39_2017 m40_2017

m41_2017 m42_2017 m43_2017 m44_2017 m45_2017

m46_2017 m47_2017 m48_2017 m49_2017 m50_2017

m51_2017 m52_2017 m53_2017

ROK 2016

m01_2016  m02_2016 m03_2016 m04_2016 m05_2016

m06_2016 m07_2016 m08_2016 m09_2016 m10_2016

m11_2016 m12_2016 m13_2016 m14_2016 m15_2016

m16_2016 m17_2016 m18_2016 m19_2016 m20_2016

m21_2016 m22_2016 m23_2016 m24_2016 m25_2016

m26_2016 m27_2016 m28_2016 m29_2016 m30_2016

m31_2016 m32_2016 m33_2016 m34_2016 m35_2016

m36_2016 m37_2016 m38_2016 m39_2016 m40_2016

m41_2016 m42_2016 m43_2016 m44_2016 m45_2016

m46_2016 m47_2016 m48_2016 m49_2016 m50_2016

m51_2016 m52_2016

ROK 2015

m06_2015 m07_2015 m08_2015 m09_2015 m10_2015

m11_2015 m12_2015 m13_2015 m14_2015 m15_2015

m16_2015 m17_2015 m18_2015 m19_2015 m20_2015

m21_2015 m22_2015 m23_2015 m24_2015 m25_2015

m26_2015 m27_2015 m28_2015 m29_2015 m30_2015

m31_2015 m32_2015 m33_2015 m34_2015 m35_2015

m37_2015 m38_2015 m39_2015 m40_2015

m41_2015 m42_2015 m43_2015 m44_2015 m45_2015

m46_2015 m47_2015 m48_2015 m49_2015 m50_2015

m51_2015 m52_2015

m05_2015m04_2015m03_2015m02_2015m01_2015

Archív farského časopisu MOZAIKA (formát pdf – Adobe reader)

Mozaika – Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove.
Vychádza každý piatok.
Uzávierka je v stredu na poludnie.
Za vydanie zodpovedá Mons. Mgr. Pavol Marton, dekan – farár s kolektívom redakcie.
Príprava a grafická úprava: Jozef Baranovič.
Redakčná rada si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie príspevkov.
Uverejnené príspevky a fotografie sú nehonorované.
Adresa: Radničné námestie 3, 085 01 Bardejov, telefón: 054/4722595.
e-mail: bardejov@rimkat.sk, internet: www.bardejov.rimkat.sk
Tlač: Grafotlač Bardejov.
Vychádza nepretržite od roku 1991.